Trening empatii dla rodzin


11 lutego 2024 r.

spotkanie dla rodzin z podziałem na grupy

Kolejne zajęcia z panią Jagodą Litwin – pedagog, doradcą zawodowym, trenerem biznesu, certyfikowanym Trenerem Treningu
Zastępowania Agresji oraz Trenerem Umiejętności Społecznych.

Tematem warsztatu będzie praca uczestników z własną empatią i uważnością. Spotkanie będzie miało
nauczyć sposobów uławiających zrozumienie innych osób w sposób obiektywny i pozbawiony oceny.
Podczas warsztatu członkowie rodzin będą poznawać swoje uczucia ale również uczucia innych
członków rodziny. Nauczą się wybranych sposobów sprawnej komunikacji opartej na aktywnym
słuchaniu i obserwacji. Dowiedzą się jak usprawnić koncentrację uważności wobec swoich
najbliższych i otworzyć na relacje pełne akceptacji i zrozumienia.

17 lutego, Centrum Działań Wspólnych, godz. 16:00-19:00

Zapisy: 600 25 50 60

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter